Affaldshåndtering i KS herunder Tasiilaq

Orienteringen tages til efterretning