Ændring på organisationsstruktur i Forvaltningen for Børn og Skole(MA)

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning med følgende ændring: 

– at sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.