Ændring af vedtægter for Paamiut Museum

Indstillingen godkendes.