Ændring af vedtægt for Lokaludvalg

Indstillingen godkendes.