Ændring af organisationsstrukturen i Forvaltning for Børn og Skole(MA)

Orienteringen tages til efterretning.