Ændring af fundats for Kommuneqarfik Sermersooq’s rejselegat

Indstillingen godkendes.