Ændring af dato for Kommunalbestyrelsens 3. ordinære møde

Indstilling godkendt.