Årsregnskab 2018 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Indstillingen godkendes, med følgende bemærkning fra Siumut: der skal være en råbalance på hvert kvartal til Udvalg for Økonomi og Erhverv.