Årsregnskab 2018 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Indstillingen godkendes.