Årsregnskab 2017 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Indstillingerne godkendes.