Årsregnskab 2016 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat

Indstilling godkendt med følgende bemærkning: at Udvalg for Økonomi og Erhvervs indstilling fra 17. august angående at direktionen skal komme med en handleplan senest ved det sidste møde ved Udvalg for Økonomi og Erhverv i år, den 14. december 2017, omkring hvordan de vil arbejde med punkterne i 3.1 (revisionsbemærkninger), bekræftes af Kommunalbestyrelsen.