Årsrapportering for regnskab og brugertilfredshedsundersøgelse for Kofoeds Skole Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.