Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud

Indstillingen godkendes.

Bemærkning: Udvalget ønsker at få besøg af et par forebyggelsseskonsulenter til næste udvalgsmøde, hvor de fortæller om deres opgaver og tilbud løbet af året. Til næste udvalgsmøde vil udvalget drøfte hvilke tiltag der kan laves på forebyggelsesområdet.