Årlig status på Paamiutaftalen 2021

Orienteringen tages til efterretning og sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen.