Åbningstider for Svømmehallen MALIK sæson 2021 – 2022

Orienteringen tages til efterretning.