13 december hædersbevisning i forbindelse med julearrangement

Traditionen to arrangeres julesammenkomst den 13 december 2019, og på baggrund af det spurgte fritidsafdelingen om, hvorvidt dette skal afvikles.

Sidste års projekt om forlag om navngivning af to veje er omsider behandlet og godkendt af kommunalbestyrelsen under ordinær møde i november.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, anbefaler sekretariatet at forslagsstillerne får overrakt deres præmier på denne dato.

Det første forslag om vejen mod lufthavnen:

Lone Jensen "Tulugannguanut"

Som det andet vejen mod elværket:

Lokaludvalget har som det første udpeget forslag fra Peter Møller, men "Stednavneudvalget" har indstillet overfor Kommunalbestyrelsen "Eqaligalinngivanut aqqutaa", og har på baggeund af dette anbefalet Lokaludvalget at det skal hedde "Eqaligalinngavanut aqqutaa".

Peter Møller "Eqaligalinngivit aqqutaa" -> "Eqaligalinngavanut aqqutaa" Margrethe Anthonsen "Eqaligalinngavanut aqqusineq" -> "Eqaligalinngavanut aqqutaa"

Præmierne foreslås således til at lyde på:

1.000.- til Lone.

750 til Peter og Margrethe.

Godkendt.