10.klasses skoleafslutning 2020

Orienteringen tages til efterretning.