1. udkast til handicapsektorplanens 3. fase er i høring

Orienteringen tages til efterretning.