1. behandling af Budget 2022

Udvalg for Økonomi og Erhverv godkender indstillingerne, og dermed de fremlagte budgetforslag, anlægsbudget og takstblad inklusivt ændringer. 

Udgåede budgetforslag vedr. driften fordelt pr forvaltning:

400. Politisk Sekretariat:

400.1 Normalisering af bygdepuljer

400.5 Rejselegatet

401. Koncernservice:

401.10 Nye åbningstider for fritidsklubberne

401.11 Ny åbningstid for klub Kalaaleq, Paamiut

401.19 Fritidspas

401.20 Nedlæggelse af kulturrygsækken

401.23 Miniskilift Nuuk

401.25 Ophør af MIA Sommerlejr

402. Velfærd & Arbejdsmarked

402.8 Værkstedsforløb i Nuuk

402.9 Værkstedsforløb i Ittoqqortoormiit

402.11 Reducering af aktivitetstilbud

402.13 Reducering af bagvagtsordning

402.14 Effektivisering af nattevagter på plejehjem

402.15 Blandet administration på handicapområdet

403. Børn & Familie: 

403.5 Rejsende sagsbehandler

404. Børn & Skole:

Alle budgetforslag er godkendt til videre behandling

405. Anlæg & Miljø:

Alle budgetforslag er godkendt til videre behandling

 

Derudover er budgetforslag 401.37 Besparelse på personalepleje ændret fra -500.000 kr. til -200.000 og budgetforslag 401.39 Udvidelse af åbningstider klubberne på vestkysten er tilføjet. 

 

Udgåede budgetforslag vedr. takster:

T405.7 Indtægt fra takster vedr. Servicehuse jf.  2%-stigning

T405.9 Indtægt fra takster vedr. hundehold jf.  2%-stigning

T405.10 Indtægt fra takster vedr. fangst & fiskeri jf.  2%-stigning

T405.12 Indtægt fra renovationstakster jf.  2%-stigning

 

Derudover besluttede udvalget tilpasning af eksisterende anlægsramme (grundbudgettet for anlæg).

 

Udgåede budgetforslag til anlægsbudgettet 2022-2030:

A405.1 Huslejeudligning

Derudover besluttede udvalget en række tekstmæssige præciseringer.