1. behandling af budget 2021

Indstillingen godkendes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: 

Besparelserne på det sociale område er ikke godkendt.

Tabel 7.1- Administrativ mulighedskatalog for Forvaltning for Velfærd- og Arbejdsmarked:

402.3: Voksne handicappede 05.04.01: Siumut godkender ikke denne og ønsker ingen ændring.

402.6 Bomuligheder under uddannelse 03.08.01: Siumut godkender ikke denne forhøjelse og kræver at Selvstyrets takster følges.

402.9 Til den anmoder vi om en dybere redegørelse / dybere forklaring.

402.15 Forhøjelse af taksten til madordning for ældre 05.0103: Vi godkender ikke forhøjelse af taksten til madordning for ældre.

Tabel 9.1 Administrativ mulighedskatalog for Forvaltning for Børn & Skole.

404.14 Reducering af lærertimer til Boost -holdet 03.02.01: Den skal der en dybere forklaring til før vi træffer en beslutning.

404.16 Integreret institution 03.01.04: Den afslår vi, der skal ikke spares der.

Tabel 10.1 Administrativ mulighedskatalog for Forvaltningen for Anlæg & Miljø

405.03 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan 07.05.01: Den har vi ikke noget imod, idet fejlen skal rettes.

11.2 Overblik over kommunens samlede politiske råderum, budget 2021

080102 Idræt: Hvorfor sparer man kr.-3.700 i svømmehallen, hvor hører den under.

080203 Museumsvirksomhed: Vi afslår besparelsen

080204 Andre kulturelle tiltag: Vi afslår besparelsen.

050301 Ældre: Vi afslår besparelsen.

050502 Majoriaq: Vi afslår besparelsen.

050103 Voksne med særlige behov: Vi ønsker en dybere forklaring til denne før vi træffer en beslutning.

030102 Børnehaver: Vi afslår besparelsen.

030102 Daginstitution: Vi afslår besparelsen.

030103 Daginstitution: Vi afslår besparelsen.

030104 Integreret institution: Vi afslår besparelsen.

030202 Tilbud: Vi afslår besparelsen.

Anlægsbudgettet 2021-2029.

160105-001 Vedligeholdelse af adm. bygninger A.20: Vi ønsker en nærmere redegørelse, hvad og hvilke ting er det, der skal vedligeholdes?

160102-005 Regulering af lokaleomkostninger A.6: Der bør vedlægges en dybere forklaring til denne.

160102-004 Opsparing til up-front betalinger A.15: Der bør vedlægges en dybere forklaring til denne.