1. behandling af budget 2021

Indstillingen godkendes.