1. behandling af budget 2020

Indstillingen godkendes med en bemærkning om:

– at takstbladet godkendes som det foreligger, og kan justeres til 2. behandling af budget

– at administrationen pålægges at fremsætte forslag om hvor de 43,1 mio. kr. kan komme fra.

Anlægsbugdettet godkendes med følgende ændringer:

– Projektnr. 090203-001 Fremrykkes til 2020

– Projektnr. 090203-004 Fjernes

– Projektnr. 100109-001 Nedjusteres til 1 mio.

– "Brandstation Paamiut" fremrykkes til start 2022

– "Tunnel – to vejbaner" godkendt   

– "Lejebetaling af institutioner" i 2020 nedjusteres den til 2 mio.

Mulighedskatalog, Koncernservice:

7.1.1 – Godkendt

7.1.2 – Godkendt

7.1.3 – Godkendt

7.1.4 – Godkendt

7.1.5 – Godkendt

7.1.6 – Godkendt

7.1.7 – Godkendt

Mulighedskatalog, SI, Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked:

7.2.1 – Godkendt

7.2.2 – Afvist af flertallet (IA og Siumut)

7.2.3 – Godkendt

7.2.4 – Godkendt med en nedjustering på 400.000 kr.

7.2.5 – Godkendt

7.2.6 – Godkendt

7.2.7 – Afvist

7.2.8 – Udsættes til 2. behandling af budget

7.2.9 – Godkendt

7.2.10 – Godkendt

7.2.11 – Fjernet af Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

7.2.12 – Godkendt med et ønske om en udspecifisering

Mulighedskatalog, MI, Forvaltning for Børn og Familie:

7.3.1 – Godkendt

7.3.2  – Godkendt

Mulighedskatalog, MA, Forvaltning for Børn og Skole:

7.4.1 – Afvist

7.4.2 – Godkendt, med en ændring til 850.000 kr. i 2020

7.4.3 – Afvist

7.4.4 – Godkendt

7.4.5 – Afvist

7.4.6 – Godkendt

7.4.7 – Afvist

7.4.8 – Godkendt

7.4.9 – Godkendt

7.4.10 – Godkendt, med en forespørgsel på om målgruppen vil overtage bygningen

7.4.11 – Afvist

7.4.12 – Godkendt

7.4.13 – Godkendt

7.4.14 – Godkendt

7.4.15 – Godkendt

7.4.16 – Godkendt

7.4.17 – Afvist

7.4.18 – Godkendt

Mulighedskatalog, SAI – Forvaltnign for Anlæg og Miljø:

7.5.1 – Godkendt

7.5.2 – Godkendt

7.5.3 – Godkendt

7.5.4 – Godkendt