Services

Fremlysning af både i Nuuk: Tjek om din båd snart bliver skrottet

En række både der befinder sig på Isuliffik ved Qinngorput fremlyses hermed, for at finde deres ejere. Hvis ejerne ikke henvender sig inden for den angivne tidsfrist, kan bådene blandt andet blive fjernet og solgt på auktion, eller ligefrem blive skrottet.

Se alle de fremlyste både og tidsfristen for at henvende sig til kommunen angående den specifikke båd, via dette link: https://asiaq.maps.arcgis.com/apps/dashboards/98828951fe3f46abb348cb69b2f776b5

Hvis du skulle være ejer af en af de fremlyste både, skal du henvende dig til Tilsynsmyndigheden i Forvaltning for Anlæg og Miljø, og dokumentere at være den retmæssige ejer.
Tilsynsmyndigheden kan kontaktes på telefon: +299 36 70 00 eller mobil: +299 55 62 83 eller pr. mail: vilh@sermersooq.gl

Det vil efter fristens udløb blive taget stilling til bådenes videre anvendelse, eller om disse skal skrottes.

Bådene er fremlyst i henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 36, stk. 1; Kommunalbestyrelsen forestår bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald. Bortskaffelsen af biler, både, skibe, snescootere og lignende større genstande kan først ske, når disse har været fremlyst i mindst 3 måneder.

I henhold til stk. 2 på den samme lov er der angivet; Kommunalbestyrelsen kan efter at den i stk. 1 nævnte afgørelse er truffet, sælge eller holde auktioner over sådanne genstande for at dække omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af genstandene.