Services Tilladelser

Udfordringer med ansøgninger og sagsbehandling af arealtildelinger

Som følge af det nu overståede sikkerhedsbrud ved selvstyrets servere er flere systemer stadig utilgængelige. Blandt de påvirkede systemer er NunaGIS og andre it-moduler, der benyttes til arealansøgning- og sagsbehandling.

Online-værktøjerne kan i de fleste tilfælde hverken tilgås af borgere eller de kommunale arealsagsbehandlere. Derfor er det for nuværende ikke muligt for borgere at lave digitale arealansøgninger, ligesom det ikke er muligt for sagsbehandlerne at behandle allerede indkomne ansøgninger.

Der er umiddelbart ikke en anslået tidshorisont for hvornår systemerne er oppe at køre igen.

Ønsker du at søge om arealtildeling, bedes du printe og udfylde ansøgningsformularen, og sende den til Forvaltning for Anlæg og Miljø via sai@sermersooq.gl

Du kan læse mere om arealtildeling og finde ansøgningsblanketten her:

https://kp.sermersooq.gl/da/arealtildeling/

Kommunen arbejder på at finde en midlertidig løsning, der igen kan sikre digital ansøgning og behandling af sager om arealtildeling, mens udfordringerne med de offentlige servere står på.