Business Byggeri, miljø og infrastruktur

Tasiilaq: Knuser/neddeler til salg

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder nu en knuser/neddeler til salg.  Knuseren er placeret på modtagestationen i Tasiilaq og kan efter aftale med Områdeleder Ulrich Gaffuri tlf. 367721 besigtiges i uge 29 (fra 19. – 23. juli 2021).

Maskinen er funktionel, men brugt og købes som beset.

Mindstepris for knuseren er: 15.000,00 kr.

For at kunne byde på maskinen skal følgende være opfyldt:

  • Kommende ejer skal dokumentere at have plads til knuseren – det værende i en hal eller en grund, hvor der er givet arealtildeling.

Køber skal desuden være opmærksom på, at brug af maskinen kræver en kapitel 5 godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Salget foregår således:

Interesserede købere sender dokumentation for ovenstående sammen med sit bud og kontaktoplysninger til affald@sermersooq.gl senest den 06.08.2021 kl. 12.00.

Der må kun fremsendes et bud pr. køber.

Den 06.08.2021 åbnes alle bud og køber, der har afgivet det højeste bud tildeles retten til at købe maskinen.

Annullerer køber sit bud, går købsretten videre til næsthøjeste byder.

Transport af maskinen og andre omkostninger forbundet med flytningen afholdes af køberen.