Services

Ansøgningsfrist for rejselegatet er udskudt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ansøgningsfristen for at indsende ansøgning til rejselegatet er udskudt. Den tidligere ansøgningsfrist er ikke længere gældende, og borgere kan nu indsende ansøgninger frem til d. 30. april

På grund af de gældende rejseforbud i Grønland, har de ansvarlige for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat valgt at udskyde ansøgningsfristen. Dette så borgerne får en bedre chance for at planlægge en eventuel rejse.

Læs mere om Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat på kommunens hjemmeside, ved at klikke her:

Rejselegat