Forsinkelse på afhentning af affald

Nuuk: Der er forsinkelse på afhentning af affald i disse dage. Renovatøren har meddelt, at der er problemer med renovationsbilerne. Afhentning af affald bliver forsøgt udført planmæssigt, men der kan være forsinkelser eller udsættelse til den følgende dag.