Kommuneqarfik Sermersooq udlejer restaurant (Nipisa) i historisk område

OFFENTLIGT UDBUD.

Udbuddet er afsluttet

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder restaurerede lokaler til brug for restaurant, beliggende Hans Egedesvej 20, 1. sal, i offentligt udbud.

Der vil blive foretaget offentlig lodtrækning blandt de tilbudsgivere, der opfylder minimumsbetingelserne for at få taget tilbuddet i betragtning.

MINIMUMSBETINGELSERNE ER FØLGENDE:

1) Tro- og loveerklæring hvor tilbudsgiver erklærer, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. 100.000,00.

2) Erklæring fra bank eller kautionsforsikringsselskab, der tilkendegiver, at tilbudsgiver kan stille sikkerhed stor kr. 240.000,00 i form af depositum.

Forventet kontraktstart er 1. september 2018 med en uopsigelighed på 6 år og derefter mulighed for opsigelse på de i lejekontrakten nærmere angivne vilkår.

Bud skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest 10. august 2018 kl. 14.00 i lukket kuvert på adressen:

Kuussuaq 2,
3900 Nuuk,
att.: stabschef Alex Nørskov,
Forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Det er ikke muligt at afgive bud pr. mail eller elektronisk i øvrigt.

Udbudsmaterialet kan rekvireres på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside, sermersooq.gl eller rekvireres hos kommunikationsafdelingen, kommunikation@sermersooq.gl. Udbudsmaterialet
kan rekvireres fra fredag 13. juli 2018 kl 12.00.

Offentlig lodtrækning vil finde sted i mødelokale 1 på Kommuneqarfik Sermersooqs rådhus, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk onsdag 15. august 2018 kl. 14.00. Kontrakten vil blive tildelt det først udtrukne bud, der opfylder minimumsbetingelserne.

Udbudsskrivelse
Bilag A – erhvervslejekontrakt
Bilag B – Bilag 1 til erhvervslejekontrakt
Bilag C – Tro- og loveerklæring
Bilag D – Erklæring om sikkerhedsstillelse