Sanering af bygninger i Grønnedal

OFFENTLIG LICITATION. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ.

Udbuddet er afsluttet

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed arbejder i forbindelse med nedenstående saneringer i Grønnedal i offentlig licitation.

Arbejderne udbydes i regning efter anvendt tid afregnet efter præsterede effektive ydelser:
Timesatser for mandskab og materiel
Transportpriser for mandskab og materiel.

Der er tale om sanering af forsvarets bygninger B-85, B-97 til B-108, B-136, B-137, B-140, B-203 og B-204 (18 bygninger) samt K16, K17 og B-83 samt brandtomten B-82 tilhørende Kommuneqarfik Sermersooq.

Opgaven omfatter transport af mandskab og materiel, timer i forbindelse med sanering af bygningerne.

Saneringsarbejdet omfatter en præstripning af genanvendelige dele, fjernelse af øvrige bygningsdele. Arbejdet omfatter også indsamling og pakning af saneringsmaterialerne i containere til transport af disse tilbage til Nuuk affaldsstation. Desuden omfattes nedbrydning af fundamenter og opgravning af infrastruktur og retablering af terrænet inden pladsen forlades.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Kriteriet for tildeling forudsætter, at der i tilbuddet vedlægges Tro- og love-erklæring, hvoraf det skal fremgå, at bydende maksimalt har forfaldende gæld til det offentlige på kr. 100.000,-

Arbejderne planlægges gennemført i tidsrummet medio juli 2018 til 1. oktober 2018.

Udbudsmaterialet kan bestilles fra den 18. juni. 2018 hos:

RAMBØLL Grønland A/S – Boks 850, 3900 Nuuk
Telefon: 32 40 88 eller mail: rampst@ramboll.gl
efter anmeldelse er sket til Drift og Miljøchef Frank Rasmussen (frra@sermersooq.gl) Kommuneqarfik Sermersooq.

Bygherre forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkommende tilbud.

Licitation afholdes hos Kommuneqarfik Sermersooq den 29. juni kl. 14.00 i Forvaltning for Anlæg og Miljø hos Frank Rasmussen.

Der vil være spørgemulighed indtil den 26. juni kl. 13.00, hvorefter besvarelse ikke kan forventes.

Med venlig hilsen
Forvaltning for Anlæg og Miljø

PDF