Orientering om udbud af ny maskinpark til Drift og Miljø, Nuuk

Udbuddet er afsluttet

Kommuneqarfik Sermersooq har nu et samlet udbudsmateriale klart for de kommende 4 års investeringer i nyt maskinel (gummigeder).

Der er tale om ikke ubetydelige køb af maskiner til kommunens Materialegård efter en udskiftningsplan, der rækker over en periode på 4 år, og formålet med denne information er at informere relevante og potentielle leverandører om dette udbud.

Kontrakten med den senere valgte leverandør vil være på en periode på 4 år, og er derfor attraktiv i både tidsramme og volumen.

Der vil i udbuddet være fokus på en række parametre, som bl.a. er optimal kvalitet i maskinvalg, og ikke mindst unikke service- og værkstedsfaciliteter i Nuuk, samt gode økonomiske rammer.

Udbudsformen er offentligt udbud.

Der er tilbudsfrist den 29. juni 2018 kl. 12.00. Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører sine udbud inden for varekøb og tjenesteydelser som et offentligt udbud eller begrænset udbud, og der er ikke tale om en licitation.

Vort tildelingskriterium er “bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Underkriterier samt deres indbyrdes vægtning fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale kan rekvireres via e-mail udbud@sermersooq.gl