Kommunalbestyrelsen godkender aftale med True North Gems

True Norths Gems Greenland forpligtiger sig til at ansætte og uddanne lokal arbejdskraft. Samtidig vil selskabet støtte kulturlivet i Qeqertarsuatsiaat. Det er hovedpunkterne i den IBA-aftale som Kommunalbestyrelsen i Kommuneqafik Sermersooq mandag godkendte.  

En IBA er en aftale om hvilke fordele lokalsamfundet skal have i forbindelse med et råstofprojekt. 

Forhandlingerne har foregået over de seneste par måneder, og kommunen har lagt vægt på at minen giver job og uddannelse til den lokale arbejdskraft og at TNG bruger lokale underleverandører. 

Målet for andelen af herboende ansatte er mindst 70 procent under opførselen, og 80 procent efter 3 år.

Samtidig har True Norths Gems accepteret, at alle stillinger slås op via Kommuneqarfik Sermersooqs arbejdsmarkedskontor, for på den måde sikre at job, der kan varetages af lokale ikke gives til udefrakommende. 

”Det glæder mig, at det på den måde er lykkes at sikre at arbejdspladserne går til vores egne borgere: Det får stor betydning ikke kun for dem der bliver ansat, men for hele samfundet”, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Også på uddannelsesområdet har  man fået håndfaste løfter fra True North Gems. 

I de første to år skal selskabet hvert år bruge 250.000 kroner om året til uddannelse af medarbejdere, herefter skal der bruges en million kroner om året på uddannelse

Det er en fast aftale at projektet skal have 5 lærlinge tilknyttet, desuden skal det tilstræbes at herboende arbejdere uddannes til formænd, og specialiserede opgaver i minen og sorteringsanlægget i Nuuk. 

”Rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat bliver den første af sin slags i landet. Det er vigtigt at vi benytter lejligheden, til at vise at Grønland kan levere arbejdskraft på alle niveauer til sådan en mine”, siger Asii Chemnitz Narup

 Det har også været vigtigt for kommunen at mineprojektet skal gavne bygden Qeqertarsuatsiaat. Det sker blandt andet gennem en kulturel og social fond som skal støtte lokale aktiviteter. Hvert år skal True North Gems afsætte penge til fonden. Startende med 100.000 kroner stigende til 250.000 kroner.