Pressemeddelelse

Hvordan kan Nuuk blive den mest oplyste hovedstad i Arktis? Det vil én af verdens førende arkitekter med speciale i lys og lysvirkning, James Carpenter give et svar på under et diskussionsmøde, hvor politikere, embedsmænd, virksomheder og andre med relevans for området kan komme og bidrage. Derudover vil Museumsdirektør på Bornholms Kunstmuseum og Professor og direktør for Stanford University Open Source Center fremlægge visionerne for, hvilke muligheder der er for etablering af et grønlandsk 3D-ART museum.

Mødet, der er arrangeret i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooqs Udviklingsforvaltning og Eskimo Management, vil blive afholdt mandag den 20. september 2010 kl. 10.00-12.00 i mødelokalet på Hotel Hans Egede.

James Carpenter vil fremlægge forslag til, hvordan Nuuk kan blive den mest oplyste hovedstad i Arktis – et projekt, der over en 5-7-årig periode har til formål at skabe lysoaser i form af lysskulpturer, lyssætninger m.v. i byrummene i Nuuk i vinterperioden fra begyndelsen af oktober til slutningen af marts.

James Carpenter vil fremlægge visioner med udgangspunkt i den research, han vil foretage i weekenden i Nuuk. Fremlæggelsen vil foregå på engelsk, og der vil blive tolket.

James Carpenter,har netop modtaget Vølunds Arkitekturpris på kr. 1.000.000,- for sit enestående og banebrydende arbejde, en pris, som kun to andre arkitekter i verden har modtaget, hvoraf den ene er den kendte danske arkitekt Jørgen Utzon. Yderligere informationer om James Carpenter kan læses på http://www.jcdainc.com.

Herudover vil Museumsdirektør Lars Kjærulf-Møller, Bornholms Kunstmuseum og Professor Henrik Bennetsen, Direktør for Stanford University Open Source Center, Silicone Valley fremlægge visionerne om etablering af et grønlandsk 3D-ART museum med en formidlingsdel på nettet og med udgangspunkt i den platform, der er udviklet for Bornholms Kunstmuseum i samarbejde med blandt andet Danfoss University.

Visionen, der skal diskuteres på mødet, er blandt andet forslag til, hvordan man via nettet kan gøre den grønlandske kunstskat tilgængelig for skoleelever, studerende og befolkningen som helhed i Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland som helhed og de mange grønlændere i Danmark og andre i Danmark og udlandet med interesse for grønlandsk kunst.

James Carpenter har takket ja til at være arkitekt på det første europæiske lysmuseum, som skal opføres som en integreret del af Bornholms Kunstmuseum, og han vil i givet fald fatte interesse for at stå for arkitekturen til et eventuelt fremtidigt digitalt Nuuk 3D-ART museum.

Der vil blive serveret en let anretning efter mødet, hvor diskussionen kan fortsætte.

Yderligere informationer kan indhentes hos Fritidsinspektør Jørgen M. Benjaminsen på telefon 34 73 10.